OM JEMTLANDER

Jemtlander och Hilleberg the Tentmaker

Företaget Hilleberg the Tentmaker, har framgångsrikt tillverkat tält sedan 1973. Verksamheten startades av Bo Hilleberg och kom så småningom att engagera hela familjen. Under alla år har uppgiften varit att utveckla, tillverka och sälja tält. Samtidigt har en gedigen och djup kunskap, inom hela dess bredd att vistas i vildmarken, byggts upp genom åren. En kunskap som är mycket användbar för utveckling av andra produkter.

Ett särskilt angeläget område är olika sätt att manuellt transportera sin utrustning. Hilleberg har under 40 års tid haft utbildningar för personal från sina återförsäljare runt om i Europa. Kurserna har i första hand genomförts i Jämtlandsfjällen under sommar och vinter och omfattat cirka en vecka med boende i tält. Förflyttning har skett varje dag och för transport av utrustningen på vinterkurserna har deltagarna växlat mellan ryggsäck och pulka. Det har gett grundliga kunskaper i hur pulkor och ryggsäckar bör vara konstruerade.

Utöver kurser har ägare och anställda på Hilleberg under både sommar och vinter gjort massor av egna turer som naturligtvis också gett massor av erfarenheter.

Med dessa kunskaper som grund och med det ökade behovet framför ögonen började ”Hilleberg the Tentmakers” grundare Bo Hilleberg att fundera på olika möjligheter till en ny produktlinje. Det mest angelägna området var transport av utrustning på vintern, med tanke på att turer på vintern normalt är mer utrustningskrävande än sommarhalvåret.

Jemtlanders målsättning

Målsättningen var en heltäckande och genomtänkt pulka som utan problem rymmer en rejäl vinterutrustning och är lätt att packa. Pulkan skall vara stabil så den inte välter även då den är fullpackad. Viktigt är också att pulkan med alla tillbehör, spännen mm skall kunna hanteras med handskar på händerna. 

Det skall även vara lätt att ta in utrustningen i tält, stuga eller snöka. På ett enkelt sätt skall pulkan även kunna göras om till barnpulka. Vid eventuella skador skall det vara lätt att reparera ute i fält.

För den som vill ha pulkan utrustad efter egna önskemål skall det vara möjligt att köpa delar och tillbehör för att kunna ”bygga” en pulka utifrån sina personliga behov och användningsområden.

Pulkan skall kunna användas på såväl långa fjällturer som med barnen i hemmaterrängen.

Jemtlander är en svenskt produkt. Det mesta är tillverkat och utvecklat i Jämtland med närhet till fjällen och stora skogsområden. Ingående komponenter levereras av företag i eller i närheten av Östersund, förutom vissa delar som köps in från närliggande regioner.

För att skapa bättre förutsättningar och fokusera resurserna startades bolaget Jemtlander AB. Lennart Mörtsell knöts till verksamheten. En erfaren företagare med stort intresse för att vistas i vildmarken. Efter ett inledande utvecklingsskede engagerade sig även Bo’s son Rolf Hilleberg i bolaget. Rolf har tidigare, bland annat, varit VD i Hilleberg the Tentmaker. Jemtlander har sitt säte på Frösön i Jämtland.

Foto Johan Pettersson